Dyrektywa kosmetyczna unii europejskiej

Dyrektywa ATEX to normalna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą robić produkty zbliżone do celu w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Ułatwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, bo jak wiadomo swobodny przepływ towarów to jedno z podstawowych założeń wspólnoty europejskiej.

księgowość internetowa

W Polsce ATEX opisany pozostał w Prawu Ministra Roli w sytuacji minimalnych wymagań dla narzędzi i systemów ochronnych danych do użytku w strefach zagrożonych wybuchem oraz papierów i danych pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie opisano w środek szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i formy, które wymaga robić towar w relacji od miejsca w jakim będzie on przyjmowany. Należy jednakże mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi i spełniać wytyczne wynikające z drugich ważnych ustaw dotyczących danego asortymentu i korzystać wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim wykorzystywana jest przedmiotowa zasada są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i tworzyw sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich istnienia. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu winien stanowić już zwolniony z rynku. Zapewnia to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat połączonych z trudnymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich budów i narzędzi można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na konkretnym miejscu pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi materiały w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne reguły są zharmonizowane z poradą ATEX. Na gruncie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.