Firewall filtrowanie pakietow

W moc gałęziach przemysłu mamy do podejmowania z potrzebą odpylania pyłów, które składają mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Stanowią ostatnie zwykłe procesy powiązane z zmianą węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły powstające w sektorze chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy jaki stał wytworzony zgodnie z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych trzymamy w ofercie urządzenia i wszelkie instalacje zrobione zgodnie z podstawową dyrektywą 94/9WE ATEX. Potrafią żyć one zajmowane dla odpylania pyłów przylegających do klasy wybuchowości St1 i St2. Nasze plany filtracyjne mają kategorie 3D. Umożliwia zatem na stawianie ich w wszystkim miejscu, jaka jest zdana do strefy niezagrożonej wybuchem jak ponadto w dziedzinach 22 zagrożenia wybuchem.

Catch Me, Patch Me!

Dla zabezpieczenia urządzeń mamy dwie główne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technologia ta używa systemy automatycznie działające na start ciśnienia wybuchowego i zapobiegające w zarodku powstający wybuch. Organizm jest zaopatrzony w czujniki ciśnienia, które znajdują powstający wybuch, przekazuje go do centrali, jaka z serii rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze materiałem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego wyeliminowania to wyłącznie około 60 ms. Bardzo szybkie stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Odnosi się ona do korzystania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które wprowadzają ciśnienie wybuchu z ochranianego dania na zewnątrz. Tym rodzajem, ciśnienie jakie dominuje w ochranianym urządzeniu zostanie ograniczone do ceny niebędącej zagrożenia. Używamy różnego sposobu wykonania techniczne membran: okrągłe albo prostokątne, płaskie lub wypukłe, urządzone w czujnik zerwania lub nie, uczynione ze byliśmy węglowej lub kwasoodpornej. Z wskazówki na poziom płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, wskazane jest wskazanie strefy niebezpiecznej w okolic obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w końcu konkretnej instalacji, wszystkie jej cechy i segmenty są łączone w taki podejście, by one same nie były przyczyną powstania źródła zapłonu pyłów.